официален представител в България на ЗАО "Днепр" - Русия
 Начало  Услуги  Продукти  Сервиз  Обучение  Новини  За нас   Контакт 
ЕЗИК: BG RU EN DE   

  Начало           
  Услуги           
  Продукти           
  Сервиз           
  Обучение           
  Новини           
  За нас           
  Контакт           


Продукти

[Разгледайте всички продукти]

Днепр 7 са ултразвукови разходомери с общопромишлено предназначение (ВиК, ВЕЦ, АЕЦ, ТЕЦ, химическа, нефтопреработвателна, металургична, целулозна, хранителна и др. промишлености) и широк обхват на измерваната среда, с нарезно и външно монтирани датчици. Те биват:

Стационарни

Стационарните ултразвукови разходомери Днепър-7 са предназначени за промишлено и търговско измерване, контрол и отчитане на обема на флуид, наситена пара, в системи за питейно-битово студено и топло снабдяване, топлоснабдителни системи, канализация и циркулация на въздуха.

Уредите Днепр-7 могат да се инсталират на повърхности от метал, в т.ч. гумиран, керамика и железобетон, в напорни и самотечни тръбопроводи и колектори.

Предлаганите от нас уреди са предназначени за следните контролирани среди:

Бистра вода - Днепр-7 - 02.101.1 [] е предназначен за измерване на количествата вода и други еднородни течности в напорни тръбопроводи с Dу от 50 до 1600 мм. Оборудван с контактни или нарезни датчици и калибриран симулатор.

Замърсената вода - Днепр-7 - 02.011.1 [] е предназначен за измерване на количествата вода и други течности в напорни тръбопроводи с Dу от 20 до 1600 мм. Оборудван с контактни датчици и калибриран симулатор.

Пара - Днепр-7 - 01.041.1 [] е предназначен за измерване на обемния поток и количеството на наситена пара до 200 ° С. Сензорите се инсталират без нарязване в тръбопровода с Dу от 20 до 700 мм.

Гориво - Днепр-7 - 05.040.1 [] е предназначен за свърхточно измерване на обемния дебит на вода и всички еднородни течности в напорни тръбопроводи с Dy 20, 32, 50, 80 мм, включително и тези с ниски скорости на потока, вариращи от 0,02 м3 / ч (0,33 л / м). Предлага се с нарезни сензори.

Свободнотечащи флуиди - Днепр-7 - 03.011.1 [] е предназначен за измерване на обемния поток и количеството на отпадъчните води в безнапорни тръби и канализация с DN 100 до 1600 мм. Оборудван с ултразвуков разходомер с контактен датчик, блок за измерване на ниво и симулатор на калибриране. Използва директен метод за измерване на потока.

Нефт и мазут - Днепр-7 - 01.071.1 [] е проектирани да измерват скоростта на потока и количеството на суровия нефт и мазут в напорни тръбопроводи. Сензорите се инсталират без разрязване на тръбопровода с DN 20 до 1600 мм. Оборудван с калибриран симулатор.

Топломери - Днепр-Теплоком- Предлагат се два вида стационарни топломери с титанови сензори в зависимост от средата за която са предназначени за експлоатация.

Днепр-Теплоком - 05.070.1 [], 05.080.1[], 02.131.1 [] и 02.141.1 [] са проектирани да измерват количеството на топлинната енергия във вътрешни отоплителни системи с тръбопроводи с Dy 15-600 мм и топлоносител гореща вода, включително на замърсени охлаждащи течности. Оборудван е с врязани ултразвукови конвертори, топломера ВКТ-7 и сензори за температура, автономно захранване за топломера и за разходомера.

Днепр-Теплоком - 01.101.1 [] е предназначен за измерване на количеството топлина в енергийни системи за парно отопление с Dy 32-700 mm и топлоносител пара. Оборудван с дебитомер със скоба сензори, топломер ФНШ-5, температурни сензори и калибриран симулатор.

Преносими

Днепр-7 - 01.142.2 [] е проектиран да измерват скоростта на потока и сумата на всички течности, пари и други газообразни среди, както и за позиционирането на стационарни устройства. Оборудван е с лаптоп, представящ в графичен вид хидравликата, посоката на потока и разхода. Използва се за провеждане на предварително въвеждане в експлоатация и одит на тръбопроводи, за вода от DN 20 до 1600 мм и за пара от DN 20 до 700 мм .

Днепр-7 - 02.041.2 [] е проектиран да измерва скоростта на потока в напорните тръбопроводи. Сензорите се инсталират, без разрязване на тръбопровода. Използва се за одит на теплопроводи с DN 50 до 1600 мм.


©Днепр България ООД София 1618

  бул.Братя Бъкстон, бл.207А, вх.Г, ап.9 тел. (+359) 877 055 666 E-mail: office@dnepr-bg.eu

web-design by @lvis