официален представител в България на ЗАО "Днепр" - Русия
 Начало  Услуги  Продукти  Сервиз  Обучение  Новини  За нас   Контакт 
ЕЗИК: BG RU EN DE   

  Начало           
  Услуги           
  Продукти           
  Сервиз           
  Обучение           
  Новини           
  За нас           
  Контакт           


За нас

Визия и стратегия

Дружеството Днепр България е създадено да представя на българския пазар продуктите на един от водещите производители на измервателни уреди в Русия предназначени за отчитане на вода, пара, газ, мазут и нефт. Нашите партньори в измерването са водеща компания във водния и енергийния сектор, като със своите решения в комуналните услуги предоставя на потребителите възможността да подобрят своята ефективност, да намалят разходите си и по този начен да допринасят за устойчивото използване на ресурсите.

Ние приемаме че потреблението на природите ресурси може да бъде в хармония с устойчива околна среда, като с развитието на иновативни решения в областта на измерването се стремим да допринесем за това.

Като лидер в съвременните измервателни решения нашата стратегия е да създаваме продукти и услуги, съобразени с нуждите на нашите клиенти предоставящи комунални услуги. Нашите продукти са част от съвременната интелигентна измервателна инфраструктура на нашите клиенти.

Днепр България ООД е малка компания в която следват най-високите принципи на бизнес етика и поведение и очаква от своите служители контрагени да спазват писаните принципи и духа в който те са създадени. Компанията ще се конкурира агресивно през цялото време с останалите доставчици в сегмента, по един прозрачен и безспорно етичен начин.

Компанията е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 за дейностите: доставка, монтаж и поддръжка на водомери и ултразвукови разходомери:


увеличи


Днепр ЗАО, Русия

Фирма Днепр е основана през 1992 г. в гр.Москва. От създаването си, компанията разработва и продава ноу-хау в областта на индустриалните уреди за безконтактно измерване- стационарни и преносими ултразвукови разходомери, наречени по-късно Днепр-7.

Дружеството Днепр е високотехнологичо предприятие специализирано в проектиране и производство на ултразвукови устройства с общо предназначение, базирани на ефективното прилагане на два ултразвукови принцип на измерване:

Доплеровия принцип на измерване е оптимален за замърсени течности, както и за пара, газ и вода, т.е. за многофазни течения;

Времеинпулсния принцип на измерване работи добре при отчитане на чисти течности и при тръби без отлагания по тях. Използването на тези два принципа, ни позволява да обхващат почти всички среди с различни условия на измерване. Нещо повече, измерванията могат да се правят както в напорни, така и в самотечни тръби и колектори, независимо от материалите от които са направени. Важно е да се отбележи, че фирма Днепр е единствената компания в света, която произвежда уреди за измерване на потока на наситена пара, без нарушаване целостта на тръбопровода.

Ултразвукови уреди за измерване дебита на течности, пара и въздух в тръбопроводите дават възможност да бъдат направени измервания без да се нарушава тяхната цялост и херметичност. Инсталирането на датчиците върху тръбата и измерването на дебита с помощта на Днепр-7 отнема само няколко минути. Инструментите произведени от Днепр наистина са енергийно ефективни, защото не блокират притока на течности и пари. За разлика от продуктите на други фирми тези на Днепр измерват разхода в самотечните тръби и колектори, не по един параметър, а едновременно по два, използвайки както скоростта на потока, така и различната площ на напречното сечение, т.е. измерване на преките, а не на косвените показатели на самотечните канали, което значително увеличава точността на резултатите.

Различни модификации на устройствата отдавна работят в различни инсталации и обекти на промишлеността, енергетиката, транспорта в страните от ОНД. Диапазонът на измерваните течности е от високо и средночисти среди до пеносъдържащ поток, като при това цените на уредите не зависят от диаметъра на тръбата, на която са монтирани.


©Днепр България ООД София 1618

  бул.Братя Бъкстон, бл.207А, вх.Г, ап.9 тел. (+359) 877 055 666 E-mail: office@dnepr-bg.eu

web-design by @lvis